Politieke partij EnschedeAnders zet vraagtekens bij het onderzoeksrapport van de gemeentelijke Functionaris Gegevensbeheer (FG). Uit zijn rapport blijkt dat Enschede niet standaard naar medische informatie vraagt van inwoners die bijvoorbeeld een bijstandsuitkering aanvragen. Margriet Visser van EnschedeAnders heeft maar liefst 21 vragen over het rapport gesteld aan het college van B en W.

Aanleiding voor het onderzoek is de bijstandsaanvraag van de Enschedese Manon. Haar aanvraag werd enkele keren geweigerd omdat zij medische informatie waarom werd gevraagd niet wilde verstrekken aan de gemeente.

Slechts één klacht

Visser wil onder meer weten waarom de FG naar aanleiding van slechts één klacht een onderzoek is begonnen. Verder vraagt Visser zich af waarom het onderzoek alleen is gericht op de afdeling Werk en Inkomen. Er zijn volgens het raadslid meer gemeentelijke onderdelen die zich al dan niet schuldig hebben gemaakt aan schending van de privacywet. “Heeft de FG als toezichthouder al eerder signalen van wijkteams, jeugdzorg, Wmo, DCW, Werk en Inkomen, Dienstverlening opgevangen over schending van de regels van de AVG?”

Onderzoek rammelt

René Beunders van de sociale beweging Sociaal Hart Enschede vindt dat het onderzoek aan alle kanten rammelt. De eerste versie is in februari aangeboden aan de gemeentesecretaris en het college van B en W. Beunders: “Die hebben drie weken de tijd gehad om met een college vriendelijke versie te komen.”

Volgens Beunders heeft de Functionaris Gegevensbeheer zijn werk niet goed gedaan. “Hij had moeten speuren in het zogeheten ‘granieten bestand’. Daarin zitten ongeveer 3000 langdurig bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien is het cluster Wmo niet meegenomen in het onderzoek, ondanks meerdere waarschuwingen van onze zijde.”

Enschede maakt zich volgens Beunders op grote schaal schuldig aan het schenden van de privacywet. Volgens hem vragen ambtenaren geregeld om medische informatie en is het geval van Manon zeker niet enig in zijn soort.

Autoriteit Persoonsgegevens

Sociaal Hart Enschede diende medio vorig jaar een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens. “Het jarenlang structureel schenden van de AVG door de gemeente Enschede moet gestopt worden”, schrijft Beunders in een brief aan de autoriteit. In die brief dringt hij bij de toezichthouder opnieuw aan op een diepgravend onderzoek naar het structureel schenden van de privacywet binnen de gemeente. 

bron: https://www.rtvoost.nl/nieuws/327988/Coronavirus-weerhoudt-EnschedeAnders-ervan-om-college-ter-verantwoording-te-roepen

Deel dit bericht via