Het is dat het coronavirus de wereld in zijn greep heeft. Was dat niet het geval geweest dan had politieke partij EnschedeAnders het college van B en W al lang ter verantwoording geroepen over de boetes die zijn opgelegd aan mensen met een uitkering. “Het strenge boetebeleid heeft alleen maar tot meer armoede geleid”, zegt raadslid en fractievoorzitter Margriet Visser.

EnschedeAnders heeft een motie klaarliggen waarmee ze een onderzoek wil afdwingen naar het strenge boetebeleid van de gemeente en waaruit moet blijken welk bedrag Enschede onterecht heeft geïnd en dus terug moet betalen.

“Wij gaan het college ter verantwoording roepen”, zegt Visser. “Maar nu nog niet. Nu ligt de prioriteit bij de aanpak van de huidige crisis en het in stand houden van vitale aspecten van het openbare leven. Zorg aan ouderen en andere kwetsbare groepen. Onze ondernemers die zo snel als mogelijk een uitkering moeten kunnen krijgen. Dat soort zaken.”


Verrast door brief
Vorige week werd Visser verrast door een brief van het college. In die brief staat dat Enschede door een uitspraak van de Centrale Raad van  Beroep (CRvB) over een bepaalde periode boetes aan uitkeringsgerechtigden moet herzien. “Daarbij moeten we rekening houden met de ernst van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid en de financiële omstandigheden van betrokkene.”

Het komt er op neer dat er Enschedeërs zijn die geld terug krijgen van de gemeente, omdat de boete(s) die ze hebben betaald te hoog was. Enschede verwacht zo’n 230.000 euro terug te moeten betalen. Margriet Visser denkt dat deze ruim twee ton onvoldoende is. “In 2013 en 2014 inde Enschede ruim vier ton aan boetes. Daarbij wil het college ook nog eens 2015 corrigeren. Lijkt mij dat je dan aan 230.000 euro niet voldoende hebt. Integendeel.”

Visser werd niet zozeer verrast door de hoogte van het bedrag dat in de brief werd genoemd. Visser: “De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is van 7 maart 2019. Een jaar oud. De raad is niet op de hoogte gesteld van deze uitspraak, nu pas een jaar later.”

Waarom het college nu met de brief komt, blijft gissen voor Visser. Ze heeft wel een idee. “Mij bekruipt het gevoel dat het college het te heet werd onder de voeten. Want nogmaals, waarom zijn ze er niet eerder meegekomen? Helemaal gezien het feit dat bewoners nu eens geld terug kunnen krijgen van de gemeente.”


“Damage control”
René Beunders van Stichting Sociaal Hart Enschede is duidelijk over de reden waarom de brief juist nu is verstuurd. “Damage control”, zegt hij. “Het wordt wethouder Arjan Kampman te heet onder de voeten door het raadsonderzoek van Margriet Visser, de onthulling van De Monitor en de filmopnamen van het programma Opstandelingen van BBN/VARA.”

De brief had volgens Margriet Visser van EnschedeAnders eerder moeten worden verstuurd. “Als college heb je een actieve inlichtingenplicht. Uitspraken van de Centrale Raad van Beroep horen daarbij, want het beleid moet aangepast worden en daar gaat de raad over.”

bron: https://www.rtvoost.nl/nieuws/327988/Coronavirus-weerhoudt-EnschedeAnders-ervan-om-college-ter-verantwoording-te-roepen

Deel dit bericht via