Zondagochtend was het raak. Buurtbewoners van de Wesseler-Nering werden onaangenaam verrast door een enorme berg afval. Tubantia had een foto en een artikel op de site. Naar schatting honderd zakken, restafval, plasticafval en een paar blauwe zakken. De rotzooi was gedumpt bij het winkelcentrum Zuid. We kunnen er veel over zeggen, maar 1 ding is duidelijk: dit is asociaal gedrag!

Het afvalbeleid blijft onze inwoners flink bezig houden en zeer terecht! Sinds de invoering van Diftar lijkt het allemaal erger geworden. Ontzettend veel zwerfafval, dumpingen in het buitengebied, minder mogelijkheden om kosteloos grofafval weg te brengen (maar 75 kilo) en inmiddels is het legen van de container van 1 keer per 2 weken, naar 1 keer per 4 weken gegaan. Het serviceniveau is achteruit gehold! En dat was niet de bedoeling, toen Enschede met Diftar begon. September 2017 gaf EnschedeAnders al aan, ga eens kijken naar nascheiding van restafval en pmd-afval (plastic, metalen, drankkartons). Uit onderzoek bleek dat het goedkoper, duurzamer en milieuvriendelijker was. Het college weigerde en daarmee natuurlijk ook de coalitiepartijen. In 2019 kwamen wij nog een keer met een amendement (een wijziging van een raadsvoorstel) om te onderzoeken of Enschede ook kon beginnen met nascheiding. Wederom niet gelukt. Inmiddels zijn er meer partijen die roepen om een onderzoek naar nascheiding. Ook omdat andere gemeenten in Nederland zijn overgaan tot nascheiding. Binnenkort komen wij en andere partijen met een motie hierover.

Inmiddels wacht de raad al anderhalf jaar op cameratoezicht bij het milieuplein van winkelcentrum Zuid. Een voorstel voor cameratoezicht is besproken in de stedelijke commissie van 7 oktober 2019. Nu blijkt dat in verband met de privacy het nog niet zo gemakkelijk is, om daadwerkelijk cameratoezicht te gaan houden. En zo wordt er doorgeklungeld, kunnen mensen op zondagochtend een enorme berg afvalzakken dumpen en is er geen dader te vinden. Ondertussen blijft het afvalbeleid onze inwoners bezig houden en is het serviceniveau tot een dieptepunt gedaald. Want ik weet niet hoe het u vergaat, maar inmiddels lijkt het alsof wij al aan het omgekeerd inzamelen (afval zelf wegbrengen) zijn. Aangezien mijn moeder van bijna 96 jaar incontinentiemateriaal gebruikt, is 1 maal per 4 weken restafval ophalen veel te weinig. Dus brengen we het een paar keer in de week weg. Als wij dit moeten doen, zijn er meer mensen die dit ook moeten doen. Ook mensen die medisch afval gebruiken. Nu kunnen we een tweede restcontainer aanschaffen, maar dan heb je 5 containers bij huis staan. 5 containers….Dit is toch niet normaal! De gemeente heeft als kerntaak afvalinzameling en naar aanleiding van Diftar is er afgesproken dat het serviceniveau op peil moest blijven. Dat was een keiharde afspraak!

Voor ons is 1 ding duidelijk: het afvalbeleid moet onder de loep worden genomen en wel heel erg snel!

Wordt vervolgd…

Margriet Visser
Raadslid EnschedeAnders

Deel dit bericht via