Boris heeft een vorm van autisme. Hij is gestart op een gewone basisschool, maar later bleek dat de situatie voor Boris op de gewone basisschool niet meer passend is. Hij moet naar een andere school waar ze kleinere klasjes hebben. Helaas ligt de school wel een eind verder weg. Dus wordt er leerlingenvervoer aangevraagd. De gemeente beslist dat er een vergoeding komt voor het openbaar vervoer. De ouders van Boris zijn het daar niet mee eens, want Boris raakt in paniek zeggen ze, als hij moet overstappen. De gemeente handhaaft haar advies en is niet gevoelig voor wat de ouders van Boris aangeven.

Dit is een voorbeeldcasus uit het rapport “Als de weg naar passend onderwijs niet passend is” van de Kinderombudsman. Afgelopen week kwam dit ter sprake in de raad bij de nieuwe verordening Bekostiging leerlingenvervoer. Kinderen hebben recht op onderwijs en daarvoor is het nodig dat zij op school kunnen komen. Sommige kinderen zijn daarvoor aangewezen op leerlingenvervoer. De gemeenten zijn verplicht een regeling vast te stellen waarop ouders of verzorgers van een leerling een beroep kunnen doen voor het betalen van de vervoerskosten. Je zou denken gezien de naam dat het vooral gaat om geld (ouders hebben een eigen bijdrage.) Het college gaf aan dat met deze nieuwe verordening er meer ruimte ontstaat voor maatwerk en voor een gesprek over bevordering van de zelfstandigheid van een kind.

Waarom er expliciet maatwerk werd genoemd, bleef onduidelijk. Maatwerk is altijd mogelijk, ook in de huidige verordening. Tevens wil het college beginnen met een groep van 15 à 20 kinderen om die zelfstandig te laten reizen…. Kwetsbare kinderen, die niet voor niets leerlingenvervoer hebben gekregen, moeten nu zelfstandig gaan reizen. Jaren geleden heeft de raad met scholen en ouders op het stadhuis gezeten om te praten over het leerlingenvervoer. De Kinderombudsman geeft het advies, dat kinderen en ouders betrokken moeten worden bij het vormgeven van het beleid, besluitvorming en de uitvoering. In Enschede is dit niet gebeurd! Wat EnschedeAnders betreft een zeer gemiste kans. Het is oude politiek om over mensen te praten en niet met mensen. Ouders kennen hun kinderen het beste.

Wij zitten niet te wachten op een gevecht tussen ouders en de gemeente, zoals bij Boris. Als gemeente moet je advies inwinnen voor een goede belangenafweging bij de ouders, de school en wellicht bij andere deskundigen. Advies over welk vervoer passend is, of een kind samen kan reizen, of het anderhalve kilometer kan lopen naar een opstapplaats en of er begeleiding nodig is? Vergeet niet dat het gaat om kwetsbare kinderen. In het raadsvoorstel staat dat er op een ander moment het college met de gemeenteraad nog in gesprek wil over de verschillende financiële regelingen en daarbij ook het leerlingenvervoer mee wil nemen. EnschedeAnders stelde voor, wacht dan maar even, regel het gesprek met de raad en regel een gesprek met de ouders van de kinderen die nu gebruik maken van leerlingenvervoer. Dan doe je het netjes en informeer je ook de ouders zoals het hoort. Zij weten nu van niets. Wij willen open en transparant politiek bedrijven en daar hoort goede en tijdige informatie naar je inwoners altijd bij!

Margriet Visser
Raadslid EnschedeAnders

Margriet Visser

Deel dit bericht via