Er komt een raadsonderzoek! Een onderzoek naar “Maatwerk uitvoering sociaal domein gemeente Enschede.” Sinds enkele jaren ligt de uitvoering van belangrijke wetten uit het sociale domein bij de gemeenten. Ook bij Enschede. Veel inwoners zijn afhankelijk van de gemeente voor hun zorg, bijstand en jeugdzorg. De grote vraag daarbij is, of het college bij uitvoering van deze wetten wel rekening houdt met de individuele omstandigheden van onze inwoners?

Stichting Sociaal Hart, Het Diaconaal Platform(DPE), advocaten Jan Melief, Petra Gerritsen en Kevin Wevers geven aan dat bij de uitvoering, Enschede op veel vlakken steken laat vallen. Jan Melief geeft zelfs aan dat er op mensen wordt “gejaagd”. Het Diaconaal Platform stelt dat het gebrek aan ethisch handelen van het college, desastreuze gevolgen heeft voor onze inwoners. Ook EnschedeAnders geeft al jaren aan, dat het college veel te weinig rekening houdt met de omstandigheden van onze inwoners. Financiën zijn leidend, niet de menselijke maat!

De aanloop naar een raadsonderzoek was moeizaam. Na gesprekken met DPE en het college, wilden nog niet alle fracties overgaan tot een onderzoek. PvdA vroeg zich af wat de definitie was van de menselijke maat en D66 wilde wel eens casussen zien. Op 17 december jl. werd besloten dat de externe leden van de Rekenkamer een rondje langs de fracties moesten doen om input op te halen. De externe leden bedankten daarvoor. De memo die DPE had geschreven over het onethisch handelen van de gemeente, was duidelijk genoeg, zeiden de externe leden. Toen bleef het stil! Uiteindelijk heeft EnschedeAnders samen met GroenLinks (GroenLinks en EnschedeAnders hadden ook samen de afspraak gemaakt met Jan Veldhuizen met DPE voor een gesprek) de handschoen opgepakt en hebben de raadsgriffier gevraagd om een procesadvies. Dit hebben we netjes aan de raad gemeld. Er kwam een initiatiefvoorstel van EnschedeAnders en GroenLinks met betrekking tot het instellen van een onafhankelijke commissie Maatwerk uitvoering sociaal domein. Voor de zekerheid hadden we dit initiatiefvoorstel eerst op de agenda van het presidium gezet en duidelijk aangegeven en opgeschreven dat onze vraagstelling voorlopig was ingevuld, maar dat wij alle fracties uitnodigen om aan te vullen. Dus om met de slogan van Burgerbelangen Enschede (BBE) te spreken: Gewoon samen doen! We hadden al om input gevraagd van alle fracties en aangegeven dat de griffie de redactie van de uiteindelijke teksten van de fracties met de raad kon afstemmen en dan werd het een initiatiefvoorstel van de hele raad.

Maar dat viel tegen. De fractievoorzitter van BBE wilde namens de coalitie het initiatiefvoorstel naar zich toe trekken en zei: “het zou een gezamenlijk onderzoek worden van de raad”. Ja, dat hadden EnschedeAnders en GroenLinks al aangegeven en zelfs opgeschreven. Blijkbaar vond de coalitie het toch lastig dat het initiatief vanuit de oppositie was gekomen…Wij deden niet zo moeilijk en gaven aan, daar mag ook de gemeenteraad boven staan hoor. Achteraf bleek dat het niet alleen onze namen waren. Ook de onderzoeksvragen moest de onderzoekscommissie bedenken. Uiteindelijk is er een “technisch” raadsvoorstel gekomen zonder onderzoeksvragen en daar kon de coalitie mee leven.

Samendoen is nog niet zo gewoon. EnschedeAnders is blij, dat er eindelijk een raadsonderzoek komt!

Margriet Visser
Raadslid EnschedeAnders

Deel dit bericht via