Mijn zus woont in Meeden. Een klein dorpje in het Oldambt, Oost Groningen. Het dorpje telt ongeveer 1800 inwoners en het aangezicht van het dorp wordt voornamelijk bepaald door de Hereweg waar de Oldambster boerderijen en renteniershuizen worden afgewisseld met landarbeidershuizen en burgerwoningen. Prachtig zijn de Oldambtster boerderijen met hun kasteelvoorhuizen en slingertuinen. In min of meer het midden van het dorp is een nieuwbouwwijk gebouwd en noordwaarts (het kleigedeelte) is open. Open landschap en dan weet je het al: Ondanks ontzettend veel protest kwam er toch een groot windpark ten Noorden van Meeden, 27 van de totale 35 windmolens werden daar geplaatst. Mijn zus woont gelukkig op zeer grote afstand van het park en heeft het zicht er niet op. Een tijd geleden zei ze ineens: “Wil je wel geloven dat ik die windmolens hoor in de nacht?” Ja dat wil ik geloven! Het is allang bekend dat de lage bromtonen van de windmolens mensen ’s nachts uit hun slaap houden en zorgen voor stress. Ook over het licht van de rode lampen klagen mensen. In Meeden is ondertussen een behoorlijke rel gaande, klachten worden verzameld en inwoners willen de windturbines in de nacht uit hebben.

De raad van Enschede praat ook al een hele tijd over duurzame energie. De Regionale Energie Strategie (RES) gaat voor grote ingrijpende veranderingen zorgen in de Enschedese leefomgeving. Het is misschien wel het meest ingrijpende dossier voor de komende jaren. Daarom is het zo belangrijk om onze inwoners te horen, mee te laten denken en mee te laten beslissen over wat er in hun leefomgeving gaat gebeuren. Over zonne-energie is de raad het eens, behalve waar de zonnepanelen moeten komen. Over windmolens verschillen we fors van mening. De coalitiepartijen willen windmolens, zo staat in hun coalitieakkoord, drie windmolens in drie zoekgebieden. De voorkeur van EnschedeAnders ligt niet bij windmolens. Omwonenden ondervinden hinder van de windturbines. Reeds in 2018 benoemde EnschedeAnders de overlast van geluid, slagschaduw, veiligheid en negatieve gevolgen voor natuur, natuurgebieden en de gezondheid van mensen.

Wij hebben steeds gezegd, investeer in windparken op zee en zet in op een heel groot zonnepark op het vliegveld en zonnepanelen langs de start en landingsbaan. Vliegveld Eelde heeft dit ook. Maar begin eerst met zonnepanelen op daken, bedrijventerreinen, langs snelwegen, geluidsschermen en pas als laatste op kostbare landbouwgrond. Stoffeer niet ons mooi buitengebied lukraak met zonneparken. Zet ook in op besparing van energie en hou ruimte voor innovatieve ontwikkelingen. We hebben goud in handen met ons buitengebied. Koester dat! Windmolens op 400 meter afstand van de bebouwing levert trammelant op voor onze inwoners! Niet voor niets wordt steeds gezegd: De afstand moet 10 keer de tiphoogte zijn. Met andere woorden: een windmolen van 200 meter hoog, dan 2 kilometer afstand van de bebouwing. Het college wil er niet aan, want er kan dan namelijk geen windmolen meer geplaatst worden in onze gemeente. Naast alle bovenstaande suggesties heeft EnschedeAnders ook gezegd: ”Laten we investeren in import van overschot van energie en warmte uit Duitsland.” Net over de grens worden windmolens en zonneparken afgebroken, omdat er een overschot is aan stroom. Die stroom kan Enschede afnemen. Lijkt mij voor Enschede en Duitsland een win-win situatie.

Wordt vervolgd in de volgende column.

Margriet Visser
Raadslid EnschedeAnders

Ps. Anrike is veilig terug uit Myanmar en is bij ons thuis. We hebben zoveel lieve reacties gekregen, dank ervoor. Het waren angstige tijden.

Deel dit bericht via