Nederland moet in 2030 35 Terawattuur groene stroomproductie uit zon en wind halen. Ik kan mij voorstellen dat u nu al afhaakt, want wat is 35 Terawattuur (TWh)? Het is een eenheid om energie te meten. Het is ongeveer een kwart van de stroom die wij in Nederland gebruiken op jaarbasis. Die 35 TWH is een belangrijk getal in het Nederlandse Klimaatakkoord. Het is namelijk een keiharde doelstelling: in 2030 moet Nederland 35TWh aan groene stroom opwekken. Nederland is opgeknipt in dertig energieregio’s. In de vorige column schreef ik al, dat deze regionale plannen, in Twente voor grote ingrijpende veranderingen zorgen, ook in de Enschedese leefomgeving. Nu stond op de website van de Regionale Energie Strategie (RES) Twente dat in de periode van juni 2020 tot maart 2021 het informeren en betrekken van de samenleving centraal staat. Het is inmiddels mei 2021, van betrokkenheid van de samenleving is geen sprake geweest!

Oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer stelde al dat mensen zich overvallen voelen door de overheidsplannen voor duurzame energie. Nu komt de inspraak te laat. Sterker nog: het college wil de nota RES Twente eerst vast laten stellen, dan pas worden de inwoners geïnformeerd en betrokken. Paard achter de wagen spannen vindt EnschedeAnders (EA) dit. De Enschede fracties konden aan de Stuurgroep RES Twente onderwerpen meegeven, die de stuurgroep moest betrekken bij het opstellen van de RES Twente.

EA kwam met 10 punten; maak eerst een leesbare nota. Betrek onze inwoners erbij. Participatie begint met goede communicatie en informatie. Leg het Voorlopig Ontwerp RES ter inzage, zodat inwoners en andere belangenorganisaties de gelegenheid krijgen om een reactie kenbaar te maken. EA vindt dat de nieuwe Handreiking voor Zonnevelden van de provincie Overijssel het uitgangspunt moet zijn. Namelijk eerst zonnepanelen op daken, dan bedrijventerreinen, langs snelwegen, geluidschermen en pas als laatste op onze kostbare landbouwgrond. Daarnaast vinden wij dat de opbrengsten van zonnepanelen minder dan 300 m2 moet worden meegenomen en niet zoals nu wordt voorgesteld, niet worden meegeteld. We doen daar onze inwoners die hun daken vol hebben gelegd met zonnepanelen echt te kort!

Ik zal nog een paar belangrijke punten noemen: voor de gemeenten hangt een miljardenprijs aan het uitvoeren van het Klimaatakkoord. Maar hoeveel keert het nieuwe kabinet uit? Als het Rijk niet over de brug komt met een flinke pot geld, dan is het Klimaatakkoord niet langer uitvoerbaar! Wat ook een zorgpunt is: wat doen we over 10 à 20 jaar met alle afgeschreven zonnepanelen en windmolens? Daar moet een regionaal plan voor komen. Je kunt moeilijk alles wat over is na recycling in de grond stoppen. Hoe wij over windmolens denken, weet dacht ik nu wel iedereen. Wij zeggen, ga investeren in het overschot van energie uit Duitsland. Hou ruimte voor nieuwe innovatieve ontwikkelingen, de energiemarkt staat namelijk niet stil. Timmer nu niet alles al dicht tot 2050. Wat een belangrijk punt in het hele verhaal is, wat dr.ir. Martien Visser lector energietransitie in het Financieel Dagblad stelt, dat het doel van 35 TWh al bijna is gehaald. EA wil niet zeggen dat we niets meer moeten doen, maar wat is er nu precies nog nodig? Verpruts niet het mooie coulissenlandschap van Enschede en Twente. Het is namelijk 1 van de mooiste landschappen van heel Nederland!

Margriet Visser
Raadslid EnschedeAnders

Deel dit bericht via