Het Rijk heeft de gemeente Enschede extra geld gegeven voor de noodlijdende lokale culturele sector. De sectoren cultuur en evenementen zijn door de coronacrisis flink geraakt. Mensen die werkzaam zijn in de sector, zagen het werk opdrogen en de deuren van de theaters bleven nagenoeg gesloten. Geen kaartverkoop, geen inkomsten. Wel kosten zoals huur, personeel, etc. Ook amateurverenigingen komen in de problemen.

Enschede ontving in totaal 3 miljoen euro. Een prachtig bedrag! De staatssecretaris schrijft in haar brief van 11 december jl. dat het geld is bedoeld voor de specifieke steun aan de noodlijdende culturele en creatieve sector als gevolg van de coronacrisis. Verder schrijft de staatssecretaris dat zij er vertrouwen in heeft dat de extra gelden voor dit specifieke doel, namelijk het ondersteunen van de noodlijdende lokale culturele infrastructuur, gebruikt worden. De gemeenteraad kreeg een voorstel voorgelegd hoe de 3 miljoen zou moeten worden verdeeld volgens het college. Het college had oog voor de noden van de culturele sector, er kwamen prima voorstellen. Maar zoals het spreekwoord is: Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken, zat er ook een voorstel bij om van de 3 miljoen, 1 miljoen te gebruiken voor de verbouwing van het Muziekkwartier en verhuizing van de bibliotheek naar het Muziekkwartier. Maar daar was het geld niet voor bedoeld!

We hebben het vaker gezien, het Rijk komt met geld, soms geoormerkt voor een bepaald doel en het college gebruikt dit geld om haar eigen kas te spekken of om voor andere doeleinden te gebruiken en niet voor het doel waar het voor is gekomen. We zagen dit bij gelden voor beschermd wonen, gelden bestemd voor kinderarmoede en nu dus ook bij de extra cultuurgelden. Het voorstel van de 1 miljoen gaf reuring. Veel partijen hadden problemen om 1 miljoen voor de verbouw van het Muziekkwartier en de verhuizing van de bibliotheek te gebruiken. EnschedeAnders gaf aan dat wij met een voorstel zouden komen om de 1 miljoen te gebruiken waarvoor het geld is gekomen, namelijk de noodlijdende cultuursector. Bovendien had het college toegezegd dat de effecten van de coronacrisis op de culturele sector in beeld worden gebracht voor de middel- en lange termijn. Het college koppelde op voorhand al de uitkomsten van deze analyse o.a. aan de afspraken zoals die zijn opgenomen in het coalitieakkoord over de verbouw van het Muziekkwartier tot huiskamer van de stad en de verhuizing van de bibliotheek naar het Muziekkwartier.

We zitten midden in een crisis die zijn weerga niet kent en je ben dan nog bezig met het coalitieakkoord? Enschede heeft wel andere zorgen aan de kop zou ik denken. EnschedeAnders draagt cultuur een warm hart toe. Cultuur is bepalend voor de sfeer in de stad en is daarom van grote waarde voor de stad en haar inwoners. Cultuur draagt bij aan de ontwikkeling van mensen, de economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid van de stad voor haar bezoekers. Dus het extra geld gebruiken om de noodlijdende cultuursector overeind te houden. Daarvoor is het geld gekomen!

Margriet Visser
Raadslid EnschedeAnders

Deel dit bericht via