Pepijn was 14 toen hij een einde maakte aan zijn leven. 14 Jaar… Hij verteerde de lockdown slecht. Op de site van RTL Nieuws staat dat Pepijn een leerling was van het 4de Gymnasium in Amsterdam. Het was een lieve rustige jongen, die oog had voor zijn omgeving, een krachtige jonge vent, een levenslustige en nieuwsgierige jongen met een fijne groep vrienden om zich heen. Pepijn liep al een tijdje met zijn “ziel onder de arm”. Hij had moeite met het online-onderwijs. Hij kon het niet opbrengen om uren achter de computer te zitten voor onderwijs, zonder directe aansturing.

Een aantal fracties uit de gemeenteraad heeft al vaker vragen gesteld over de jeugd in Enschede. Tevens vragen de raadsfracties zich af hoe het gaat met huiselijk geweld. Tot nu toe zei het college: “Het valt allemaal mee.” Totdat maandag een mail kwam aan de raad van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Twente Oost. In de mail gericht aan de gemeenteraad geven de schoolbesturen aan dat de corona-pandemie diep in levens ingrijpt. De beelden die naar voren kwamen waren schokkend: Er is een sterke toenemende vraag voor noodopvang, Er is een toename in het aantal meldingen Veilig Thuis Twente (huiselijk geweld). Een toename van jongeren met depressieve klachten. Groeiende wachtlijsten bij aanbieders van professionele zorg, tot wel 9 maand wachttijd. Toenemende druk op de wijkcoaches die bij de scholen staan. Toenemende spanningen onder jongeren.

Gelukkig zijn er ook jongeren waarbij het goed gaat, maar de groep waar het niet goed gaat, groeit. De schoolbesturen verzoeken de gemeente regie te nemen in de huidige situatie en roepen de gemeente op tot een proactieve houding. De wethouders Nods en Van de Berg hadden wat uit te leggen. Want waarom hadden deze signalen niet de raad bereikt terwijl de raadsfracties al herhaaldelijk hebben gevraagd: “Hoe gaat het nu?” Zij gingen in de verdediging. Hadden goede gesprekken met het onderwijs. Ik weet niet waar ze over aan het praten zijn, maar ik kan mij niet voorstellen dat in die gesprekken de ernstige signalen niet naar voren komen….. Het Rijk heeft extra geld gegeven voor perspectief voor jeugd en jongeren. Er is afgesproken met de gemeenten, om het geld ook in te zetten voor jongerenwerkers in achterstandswijken om met kwetsbare kinderen om daar meer initiatieven mee te organiseren. Wat heeft Enschede gedaan met het geld en welke activiteiten zijn er op poten gezet? Wachttijden tot 9 maanden zijn zeer ernstig voor de meeste kwetsbare kinderen die eigenlijk acuut geholpen moeten worden. Dat de raad daar niet over is geïnformeerd is echt een slechte zaak. Het laatste woord is daarover nog niet gesproken.

Er komt een extra vergadering over Jeugdzorg en andere onderwerpen zoals, kwetsbare inwoners, ondernemers, horeca, cultuursector, afvalinzameling, financiën etc. Enschede houdt geld over van wat ze van het Rijk krijgen voor de corona-pandemie. Hoezo houden we geld over? Dat geld is om de gevolgen van de crisis voor onze inwoners te verzachten, die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Daar moeten we niets van over willen houden, want de zorgen zijn groot genoeg. Kijk maar naar de jeugd. Wordt vervolgd.

Margriet Visser
Raadslid EnschedeAnders

Deel dit bericht via