Goed veertig jaar geleden liep ik na mijn werk, (dat vaak uitliep) rond middernacht van het Academisch Ziekenhuis in Groningen naar het busstation op het Stationsplein. De wandeling ging langs het Provinciehuis aan de Sint Jansstraat, richting Grote Markt langs de Martinitoren, door de Herestraat, richting Zuiderdiep en dan het laatste stukje over de Herebrug naar het Stationsplein. Daar pakte ik de laatste bus naar Roden, waar ik toen woonde.

Bij de toegangspoort van het Academisch Ziekenhuis zat de portier, vaak waren het er twee. Als ik naar huis ging, liep ik altijd even bij hen binnen voor een praatje. Als het laat was zei er altijd wel 1: “Moet ik even met je meelopen?” “Nee hoor, komt allemaal goed “zei ik dan. En het ging altijd goed! Afgelopen week zei ik tegen mijn man: “Dat zou ik nu niet meer doen, zo diep in de nacht die afstand lopen in mijn eentje.”

Veiligheid is voor ons allemaal een basisbehoefte en de zorg daarvoor verenigt mensen. Onze inwoners willen zich veilig voelen in hun huis en buurt. Geen gettovorming, geen criminaliteit, geen zwerfvuil, geen slecht onderhouden openbaar groen. Veiligheid was de afgelopen weken een heikel punt op de raadsagenda. Er lag een mooie, nieuwe nota voor de komende 4 jaar. De discussie over de nota was lastig. Vragen werden nauwelijks in de vergadering beantwoord. Er werden nieuwe prioriteiten voor de komende 4 jaar gesteld. EnschedeAnders miste het onderwerp Mensenhandel en Loverboys. Vier jaar geleden was het voor de burgemeester een topprioriteit, nu werd het niet eens meer genoemd. Maar als je kijkt rondom het gebied van het Polaroid / Performance Factory, is er bijna een 24-uurs probleem. Dealers, het ronselen van meisjes en jongens het gaat gewoon door.

Er moet alles aan worden gedaan om (beïnvloedbare) meisjes en jongens te blijven informeren en bewust te maken, zodat zij gewaarschuwd en weerbaar zijn. Wij hebben voorgesteld om mensenhandel en loverboys toe te voegen als prioriteit. De hele raad steunde dit en daarmee werd het amendement unaniem aangenomen! Tevens kwam EnschedeAnders met een motie voor een wijkagentenconferentie. Het onderwerp wijkagenten is een terugkerend iets in het veiligheidsbeleid van de gemeente Enschede. Er wordt veel van hen verwacht: zichtbaar zijn in de wijken, spreekuren lopen, aangiftes snel oppakken, rondje langs de winkels. De wijkagenten hebben veel op hun bordje. Daarom hebben wij voorgesteld om eens met de agenten te praten en niet elke keer over hen te praten. Want hoe gaat het eigenlijk met de agenten en wat hebben zij van de raad nodig? De motie hierover werd ook aangenomen.

Over veiligheid valt natuurlijk veel meer te zeggen. Ondermijning, drugsoverlast in het centrum, in Glanerbrug en rond het Wilminkplein. Deze week ontving de raad het signaal dat het rond de Van Lochemstraat en Wenninkwaarde de spuigaten uitloopt. Hier moet snel en met daadkracht worden opgetreden! Gevoelens van onveiligheid bij onze inwoners mogen we nooit bagatelliseren. Inwoners hebben recht op veiligheid en leefbare wijken. Daar moeten we dus echt alles aan doen! Zou u nog midden in de nacht een wandeling maken door Enschede? Laat het ons weten. Hoe ervaart u de veiligheid van Enschede?

Margriet Visser
EnschedeAnders

Deel dit bericht via