Ongeveer half juni ontvangt de gemeenteraad de jaarrekening van het afgelopen jaar. Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Wat heeft het gekost? 2020 is een jaar dat de geschiedenisboeken in is gegaan als een zeer bewogen jaar. Het trof alles en iedereen. Op persoonlijk vlak, op economisch vlak, op maatschappelijk vlak. Als gemeentelijke organisatie moet je flexibel kunnen inspelen op wijzigingen van omstandigheden. Niet dat het altijd gemakkelijk is, maar op heel veel fronten is dit goed gegaan. Het Rijk was zeer ruimhartig in hun tegemoetkoming voor de coronacrisis. De gemeente Enschede heeft er zelfs 5 miljoen aan overgehouden. Het eindresultaat van de jaarrekening van 2020 was zelfs 35 miljoen positief!

In de jaarrekening werd het woord corona 213 keer genoemd, het woord reserve 449 keer. Dan heb je gelijk een aantal dingen bij de kop. De coronacrisis werd vaak als argument aangehaald voor onderwerpen die achterliepen: in verband met de coronacrisis heeft de mantelzorgwaardering niet kunnen plaatsvinden. Hoezo niet plaats kunnen vinden? Dit is jaren geleden al wegbezuinigd door dit college! De aanvragen bijzondere bijstand lopen nog meer terug. Wij hebben mensen gesproken die geen beroep konden doen op de bijzondere bijstand. In Tubantia stond onlangs een groot artikel hierover, maar het college herkende zich niet in het verhaal… Wat schrijnend is dat er minder kinderen zijn geholpen, die opgroeien in armoede. Het is extra schrijnend omdat het ministerie gemeenten, dus ook Enschede, heeft opgedragen om in 2021 alle kinderen die opgroeien in armoede bereikt moeten zijn. Enschede moet nog dik 3000 kinderen bereiken dit jaar!

Verder geeft het Rijk gemeenten voor Beschermd Wonen geoormerkt geld. Beschermd Wonen is een woonvorm voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen, omdat deze mensen psychisch kwetsbaar zijn en er een veilige beschermde woonomgeving nodig is, waar altijd toezicht en begeleiding aanwezig is. 140 mensen staan op de wachtlijst voor een woonplek. Ondertussen stopt het college van dit geoormerkte geld, 4,5 miljoen in de kas van de gemeente. Het jaar daarvoor gebeurde dit ook al, toen 3,8 miljoen. Opgeteld 8,3 miljoen. Eerlijk gezegd heb ik er geen goed woord voor over.

Ook bij Vrouwenopvang werd de reservepot flink gespekt. Daar zit nu 2,6 miljoen in de pot, terwijl er schrijnend tekort is aan goede opvangplekken en vooral veilige plekken. Vrouwenopvang is voor vrouwen van 18 jaar en ouder, al dan niet met kinderen, die willen ontvluchten aan een bedreigende situatie waarin mishandeling en (seksueel) geweld centraal staan. Dit geld moet je niet oppotten, maar gebruiken, zodat veel meer mensen een veilige plek kunnen krijgen.

Dit was de laatste jaarrekening van dit college, volgend jaar zijn er verkiezingen en mag de kiezer het zeggen. De vraag die wij ons moeten stellen: Wat is er voor onze inwoners verbeterd de afgelopen drie jaar? Besturen is niet makkelijk! Veel werd er wegbezuinigd. Wel hondenbelasting betalen, geen uitlaatvelden meer. De menselijke maat is verdwenen. Verhoging WOZ. Afvalbeleid, werd afvaltrauma. Sluiting van zwembad De Brug, Aquadrome straks en het Slagman in 2023. Mantelzorgwaardering wegbezuinigd. Verlaging uren Ondersteuning Huishouden, meer zelfredzaamheid. Vindt u dit allemaal prima? Stem dan maar hetzelfde als de vorige keer. Wilt u het anders, dan weet u ons te vinden. Daarom nog een keer de vraag: Kunt u iets bedenken wat de afgelopen jaren beter is geworden voor u? Laat het ons weten.

Margriet Visser
Raadslid EnschedeAnders

Deel dit bericht via