Het woord perspectief kwam maandagavond veelvuldig langs in de raadszaal. Op de agenda stond de Zomernota, die nu Perspectiefnota wordt genoemd. De Zomernota is een belangrijk sturingsinstrument voor de raad op weg naar de begroting. Daar wordt het geld verdeeld voor de komende jaren. Het is de laatste Zomernota van het college van Burgerbelangen, D66, CU, PvdA en VVD. Volgend jaar verkiezingen, dan kan het zo maar anders zijn.

Kijkende naar de Perspectiefnota viel 1 ding op. Er werd 21 miljoen vrij gemaakt om te investeren in stenen! Het college zet volop in op wonen en werken. De onderbouwing voor de 21 miljoen is: Enschede moet groeien naar 170.000 inwoners, anders krijgen we minder geld van het Rijk uit het gemeentefonds. Nu zijn de bevolkingsprognoses bijgesteld, zodanig dat Enschede niet groeit in inwonersaantal. Dit is een groot probleem! Waar het probleem zit bij EnschedeAnders is, dat straks met het gigantische project “Het Centrumkwadraat” de binnenstad wederom op de schop gaat. Dat er horeca, detailhandel en kantoren worden toegevoegd. We verkopen al jaren geen kantoren en moet je de binnenstad wel groter willen maken? Er staan nu al flink wat winkels leeg. EnschedeAnders heeft voorgesteld: kom met een externe risicoscan door de accountant. Niet een risicoscan die de gemeente zelf uitvoert. Dat is slager keurt zijn eigen vlees.

Dat vond de VVD-wethouder overbodig en zo werd het project Centrumkwadraat er doorgejast. Burgerbelangen zei nog: ”Och het is alleen maar het openen van een krediet”, maar had niet door dat het ook instemmen was, met het hele ontwikkelplan van het Centrumkwadraat. Binnenstedelijke ontwikkelingen zijn altijd verlieslijdend. In het vorige accountant-rapport stond de teller op 66,3 miljoen dat niet terug werd verdiend op alle grondexploitaties. Onvoorstelbaar dat dan maar een paar fracties een risicoscan willen en de anderen dat overbodig vinden. Terwijl de externe adviseur van de Rekeningencommissie net had gezegd: beste raad u moet met een gevoeligheidsanalyse / risicoscan komen bij grote projecten.

Investeren in de stad van 21 miljoen en aan de andere kant investeren van extra 100.000 euro voor kansengelijkheid / armoede. Wat EnschedeAnders dus miste was een sociaal perspectiefnota. Elke inwoner is geraakt door de coronacrisis. Maar juist de doelgroepen die minder weerbaar zijn, te weinig veerkracht hebben of door omstandigheden minder zorg hebben ontvangen zijn door de pandemie extra geraakt. Veel ZZP-ers zijn hun werk kwijt geraakt en zitten nu in de armoede, mantelzorgers zwaar overbelast, eenzame ouderen, kinderen en jeugd in kwetsbare gezinnen zijn zwaar getroffen en er spelen onveilige situaties thuis en huiselijk geweld. Investeren in de stad prima, maar met welk perspectief kijk je naar de sociale kant? Dat maakt deze Zomernota van dit college duidelijk en dat kan en moet anders. Niet alleen investeren in stenen, maar ook in mensen!

Margriet Visser
EnschedeAnders

Deel dit bericht via