Enschede staat er financieel beter voor dan een aantal jaren geleden, maar Enschede stond zwak en we staan nog zwak. Ik was dan ook verbaasd dat er een persbericht van burgemeester en wethouders de deur uitging over de Jaarrekening 2019, dat de gemeente het vorig jaar heel goed heeft gedaan. Er stond geschreven dat Enschede een positief resultaat van 9,3 miljoen had. Op zich prachtig als het zou kloppen, maar dat is niet het geval. Eigenlijk is er 5,6 miljoen negatief gedraaid.

Het ontbreekt ons aan bescheidenheid en nederigheid! Amper geld voor een goed zwembad, geen extra geld voor kinderarmoede, het sociaal domein: Jeugdzorg, Maatschappelijke Ontwikkeling, Ondersteuning Huishouden en de Participatiewet, allemaal op onderdelen niet op orde. Aan de andere kant ligt er al weer een ambitiedocument voor een nieuw plan “Het Centrum Kwadraat”. Terwijl jaren geleden het plan “De Kop Boulevard“ is aangenomen, maar dat loopt vertraging op. Dit voel je al aankomen, dit wordt een miljoenenverlies voor de gemeente. Heeft EnschedeAnders direct gezegd, want veel risico’s waren niet uitgekristalliseerd. Vierkante meterprijs is ook veel te hoog en daar vallen de ontwikkelaars zich geen buil aan, dus moet de gemeente over de brug komen….Dit jaar dacht ik, ik kan zo’n jaarrekening wel weer aflopen, spreektijd was 5 minuten….maar toen ik zag dat ook dit jaar o.a. weer geld bestemd voor mantelzorgers, kinderarmoede, beschermd wonen naar de algemene kas gaat, had ik gegeten en gedronken.

In het accountantsverslag over de jaarrekening 2019 staat, dat het college inschat dat per 31 december 2019 de totale omvang van de “niet terug te verdienen kosten” op de gehele grondexploitaties 66.3 miljoen is. 66,3 miljoen! Dan denk je: “Aan de ene kant wordt er met geld gestrooid en aan de andere kant kan er niets.” Daarbij geeft de accountant aan dat de laatste jaren de begroting niet realistisch is opgemaakt. Toezicht op de financiën moet veel beter en onafhankelijker! Kinderarmoede is al jaren een zeer belangrijk aandachtspunt van EnschedeAnders. Kinderen moeten gezond en gelukkig kunnen opgroeien en nooit in een sociaal isolement komen. Maar groei je op als jonge mantelzorger of in een gezin met een laag inkomen, dan is dat niet gemakkelijk.

Gelukkig heeft het Rijk nu aangegeven dat in 2021 alle kinderen die opgroeien in een bijstandsgezin bereikt moeten worden, zodat ze mee kunnen doen in de samenleving. Daarna 70% van de kinderen die opgroeien waarbij de ouders/ouder werken met een laag inkomen, net iets boven bijstandsniveau. Ook een belangrijk aandachtspunt. Want vaak vallen die gezinnen net buiten alle regelingen. Dus Enschede heeft nog heel wat te doen op dit gebied! En dan zitten we met z’n allen in een tijd dat even niets normaal is en dat heeft gevolgen. Want hoeveel geld ontvangt Enschede straks van het Rijk met betrekking tot de kosten van corona? Dat is nog onbekend. De druk vanuit het college moet dus maximaal zijn op het Rijk. Als gemeente kun je niet blijven bezuinigen op cultuur, speeltuinen, ouderen, zorg, zwembaden, sportverenigingen etc. Dat zou betekenen dat je als college, maar ook als raad over haar eigen schaduw heen moet springen. Dat de ene portefeuillehouder even minder kan, en een ander meer opdrachten moet uitvoeren, zoals de aanpak kinderarmoede. We wachten in spanning de financiële stukken af…

Margriet Visser
Raadslid EnschedeAnders

Deel dit bericht via