Er is van verschillende kanten kritiek op de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek dat de gemeente Enschede hield onder inwoners met een uitkering. De deelnemers gaven Enschede het rapportcijfer zeven. Raadslid Margriet Visser van EnschedeAnders stelde vragen over de manier waarop het onderzoek is uitgevoerd: “De vragen werden digitaal gesteld, terwijl uit een onderzoek naar armoede is gebleken dat veertig procent van de deelnemers aan dát onderzoek digitaal niet vaardig is. Dertig procent heeft zelfs niet eens een computer.”

Vergeleken met andere grote steden in Nederland wonen er in Enschede veel mensen met een laag inkomen. Een relatief grote groep Enschedeërs heeft een uitkering. De gemeente ondersteunt hen bij het vinden van werk of het volgen van een opleiding. Critici, onder wie het raadslid Margriet Visser van EnschedeAnders, vinden dat Enschede te streng is voor mensen met een uitkering.

6,8 is een behoorlijk cijfer
Dat beeld komt niet naar voren in het tevredenheidsonderzoek, waarvan wethouder Arjan Kampman deze week de resultaten presenteerde. De deelnemers aan het onderzoek, allemaal inwoners met een uitkering, beoordeelden de dienstverlening van de gemeente met een 6,8. Twee jaar geleden hield Enschede een soortgelijk onderzoek. Toen was het rapportcijfer een 6,1.

Wethouder Arjan Kampman toonde zich bij de presentatie van de onderzoekresultaten tevreden. “Onze dienstverlening is ten opzichte van de vorige onderzoeken nagenoeg op alle onderdelen verbeterd. Het onderzoek bevestigt mijn beeld dat wat én hoe we het doen, goed is en dat de betrokken medewerkers hun werk naar behoren doen.”

Respons te laag
Margriet Visser: “Slechts veertien procent, 792 mensen, heeft digitaal gereageerd. Dan zou je kunnen zeggen dat dit helaas geen representatief onderzoek is. Juist de grote groep mensen die digitaal niet vaardig zijn, hebben grote moeite om een uitkering aan te vragen of zaken aan te leveren met betrekking tot de inlichtingenplicht of om bijzondere bijstand aan te vragen.”

De representativiteit staat volgens wethouder Arjan Kampman niet ter discussie. “Meer dan 5000 mensen met een uitkering hebben per mail een vragenlijst gekregen. 792 stuurden deze terug. Dat is veertien procent. Gebruikelijk is een reactiepercentage tussen de tien en vijftien procent. Op basis van deze respons stelt onderzoeksbureau PIP Advice dat de resultaten van dit onderzoek op hoofdlijnen een goede weerspiegeling zijn van de werkelijkheid. Hierdoor kunnen betrouwbare uitspraken worden gedaan over de totale groep van uitkeringsgerechtigden in Enschede.”  

Het hele artikel is te lezen op: https://www.rtvoost.nl/nieuws/332426/Kritiek-op-mooi-rapportcijfer-6-8-gemeente-Enschede-over-bijstand

Deel dit bericht via