Er is gedoe over de inzameling van plastic! Veel plastic wordt namelijk niet meer gerecycled maar belandt samen met het restafval in de verbrandingsoven. Ik hoor u al denken: “Waarom scheiden we dan nog het plastic?” Het probleem is dat negen Twentse gemeenten, waaronder Enschede te maken hebben met de Verpakkingsketen BV (VPKT). Dit bedrijf verzorgt sinds 1 juli van dit jaar de sortering en vermarkting van het pmd-afval (plastic, metalen, drinkkarton). Slechts 15% mag vervuild plastic zijn. Is dit meer, dan wordt er niets gerecycled, maar verdwijnt het alsnog in de verbrandingsoven. Hierdoor krijgen de gemeenten allemaal te maken met een extra kostenpost. Almelo 500.000 euro. Hengelo 730.000 euro. Enschede nog onbekend… En waar komt de rekening te liggen? Juist bij de inwoners!

Enschede is nu een aantal jaren bezig met Diftar. EnschedeAnders was er geen voorstander van. Veel punten moesten nog uitgewerkt worden. Inmiddels hoor je positieve en negatieve verhalen. Een aantal inwoners is goedkoper uit, omdat zij hun restafvalcontainer veel minder aan straat hoeven te zetten. Anderen zijn diep ontevreden. Er is veel zwerfvuil, het is een enorme troep bij de milieu-eilandjes, gratis stortquotum is van 300 kg naar 75 kg gegaan. Plus bijna 1000 mensen zetten hun grijze container helemaal niet meer aan de weg. Dat kan natuurlijk nooit, want waar blijft dat restafval?

Het was september 2017 toen EnschedeAnders een mail stuurde naar de toenmalige wethouder Hans van Agteren en de raad met het volgende voorstel: “De inwoners van Enschede zamelen plastic, blik en verpakkingskarton apart in. Het plastic dat ingezameld wordt gaat naar Attero in Wijster, omdat Twence niet zelf kan scheiden.
Twence geeft aan, dat bij gemeenten die Diftar hanteren, het ingezamelde plastic / karton steeds meer verontreinigd is. Daardoor wordt de kwaliteit flink minder. Ondertussen wil Munster aandeelhouder bij Twence worden en heeft daarvoor akkoord gekregen van verschillende gemeenten, ook van Enschede. Munster heeft een scheidingsinstallatie. Waarom zamelen we nu niet gewoon het plastic, blik en karton, weer samen in met het restafval? Uit onderzoek blijkt dat nascheiding van restafval meer plastic oplevert dan de voorscheiding. Het verschil is enorm. Haal je bij voorscheiding 6,3 kilo plastic op, bij nascheiding levert het 19 kilo plastic op. Voor de duidelijkheid: we blijven gewoon glas, textiel, papier en GFT voorscheiden.”

Nascheiding werd het niet! Enschede ging stug door met Diftar en start per 1 januari 2021 met de oranje container en de inzameling van restafval gaat van 1 keer per 2 weken, naar 1 keer in de 4 weken. Je zult maar medisch afval hebben of incontinentiemateriaal gebruiken. Dan red je het niet met 1 keer in de 4 weken van het legen van de grijze container…

Ondertussen zijn veel gemeenten anders over nascheiding van pmd-afval gaan denken. Haaksbergen denkt nu aan nascheiding. Almelo wil na twee jaar de nieuwe oranje containers al bij het grof vuil zetten en ook gaan nascheiden. Groningen is gaan nascheiden! Nascheiden is beter voor het milieu, goedkoper en veel duurzamer!

EnschedeAnders heeft afgelopen week het college 22 schriftelijke vragen gesteld over de extra kosten voor Enschede en of de inwoners in de toekomst moeten gaan betalen voor het legen van de oranje container en of er ook voortschrijdend inzicht is gekomen voor wat betreft nascheiden?

Wordt vervolgd.

Margriet Visser
Raadslid EnschedeAnders

Deel dit bericht via