De kortste dag hebben we gehad. De dagen worden weer langer en lichter. Waarschijnlijk merken we er eerst niet veel van, in het begin is het secondenwerk. Ondanks dat we in de winter zitten, weten we dat de lente er aankomt. Hoop doet leven!

2020 is een jaar geweest met zeer grote impact. Als iemand mij had gezegd dat ik met een mondkapje boodschappen ging halen, zou ik mijn wenkbrauwen hebben gefronst. Veel mensen werden in 2020 door corona geconfronteerd met het verlies van dierbaren. Daarbij verloopt door de coronacrisis het rouwproces nog moeilijker dan dat het al is. Mensen hebben minder sociale contacten en kunnen bij minder mensen hun verhaal kwijt. Terwijl juist een luisterend oor in deze tijd zo belangrijk is. Ook hebben veel ondernemers in 2020 hun jarenlange arbeid in rook zien opgaan. De spaarrekening is leeg, horeca en winkels gesloten en zie dan maar je hoofd boven water te houden. Ik heb diep respect voor al diegene die met de nodige creativiteit nog proberen te redden, wat er te redden valt. Daarnaast kregen we te horen dat vijf jaar na de start van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet de ondersteuning van de kwetsbare burgers nog niet op orde is. Er zijn nog steeds knelpunten in de Jeugdzorg. De kansen op werk voor mensen met een arbeidsbeperking zijn nauwelijks verbeterd. Mensen met een beperking, denk aan ouderen en andere kwetsbare burgers, hun deelname aan de samenleving is niet toegenomen. Gemeenten, ook Enschede hebben het over zelfredzaamheid, de eigen kracht van inwoners. Daarnaast wordt vergeten dat veel mensen überhaupt niet aankloppen bij de gemeente. Door de coronacrisis is de psychische en financiële druk alleen maar groter bij kwetsbare groepen. Ook bij veel ondernemers. Enschede heeft haar zaakjes niet op orde! Vijf jaar na dato praten we nog over de wijkteams, zijn er wachttijden en is er een woud aan regelingen en voorzieningen waar mensen gemakkelijk in verdwalen. Helemaal die mensen die niet digitaalvaardig zijn en geen sociaal netwerk hebben. De basis is niet op orde! Die basis moet op orde komen in 2021. Financiën zijn vaak leidend en niet de menselijke maat. Het Diaconaal Platform Enschede (DPE) geeft aan dat er in Enschede een “ethisch” probleem speelt. Dezelfde signalen komen ook al enige tijd van de Stichting Sociaal Hart Enschede, sociaal advocaten etc. Zij geven aan dat er niet ethisch wordt omgegaan met de wet en regelgeving rond de Participatiewet en de Wmo. De raad heeft een brandbrief ontvangen van het DPE. EnschedeAnders geeft al jarenlang aan, dat het sociale domein niet loopt, zoals het hoort te lopen. We zijn blij met de steun van meerdere partijen. Inmiddels tekent zich een voorzichtige meerderheid van de raadsfracties af, die om een onderzoek vragen. Afwachten of dit onderzoek er echt gaat komen. Niets is zo veranderlijk als politiek…..

De dagen worden weer langer en lichter. Laten we hopen dat 2021 een beter jaar wordt zonder corona.

Ik wens u en allen die u lief zijn hele fijne kerstdagen. Blijf gezond!

Margriet Visser
Raadslid EnschedeAnders

Deel dit bericht via